CRAZY FILLINGS

Apr 4, 2013

by Liermie “Miang” Eguia

Photo of Liermie Eguia-Recamara

Photo of Liermie Eguia-Recamara

 

ANG GUGMA NI NANAY, MOMMY, MAMA O MUDRA

Kining maong artikulo akong nasuwat gumingan sa akong pagsaksi sa usa ka inahan nga iring nga bag-ohay pa lamang nanganak ug upat ka gagmayng iring. Kining maong inahan, sulod sa duha ka adlaw gikan sa iyang pagpanganak dili gayud mobiya sa kiliran sa iyang mga anak, dili kaayo mokaon ug kung mokaon man gani kanunay kining alerto sa pagbantay kung aduna bay mang hilabot sa iyang mga anak.

Gikaingon na kaniadto pa nga walay maka tupong sa gugma sa usa ka inahan. Gugma nga matod pa, siya lamang ang makahatag ngadto sa iyang mga anak ingon man sa iyang pamilya. Siya magapangga ug mag amoma sa iyang mga anak nga walay kinutoban ug kondisyon, walay samang pasensya taliwala sa mga kasaypanan nga nabuhat sa mga miyembro sa iyang pamilya ug ingon man usab ang pagdawat ug pagmahal sa mga kakulangon sa iyang mga anak kay kini parte man sa ilang pagkatawo.

Ang naasoy nga mga buhat dalaygon, ingon man sulondon alang sa mga babayeng nangandoy nga mamahimong usa ka inahan. Pero sama sa iring nga andam modepensa sa iyang mga anak, hangtod kanus-a man kutob ang paggilabot sa inahan sa kinabuhe sa iyang mga anak? Hangtod ba sa ilang panghuman ug eskwela? O hangtod sa sila maminyo ug naa nay ilang kaugalingong pamilya?

Anaa akoy nailhan nga usa ka inahan, kining maong inahan giamoma ang iyang mga anak sumala sa iya usab nga naandan nga pamaagi – pamaaging konserbatibo ug nagmata nga salapi ang pinaka importante, para ang tawo malipay ug mabuhe. Ingon pa sila, “Money will make everything possible.” Kay ang tawo kuno nga moingon ug money can’t make you happy kay kadto ra nga mga tawo who doesn’t know where to shop!

Gatubo ang iyang mga anak sa ingon ana nga pamaagi, hangtod sila nangeskwela sa kolehiyo. Kadaghanan sa iyang mga anak wala nakahuman ug gipang lakwatsa lang ang pambayad sa tution fee, beach hopping ug shopping. Ang uban miundang na sa pagtungha kay wala kunoy naadunahan sa pangeskwela, manarbaho ug mag negosyo na lang kay mas dali pa ang kwarta. Usa lamang sa iyang anak ang nakatapos sa kolehiyo, kini mao ang iyang bugtong anak lalaki. Iyang mga anak babaye gitaban, milayas ug mikuyog sa ilang hinigugma tungod kay sa edad nga baynte siete anyos dili pa man kini nila paminyoon kay matod pa, ang pamanhonon nagagikan lamang sa pamilya nga simple lang ang panginabuhian. Mao usab kini ang gidangatan sa ilang bugtong anak lalaki, bisan pa ug nakatapos na kini sa pag iskwela sa kolehiyo ug nilangyaw na para makatigom ug maminyo nga dili na magsalig kanila kay kini nagpangidaron na man ug 30 years old, apan kini gibawalan usab, sa rason nga kini kinahanglan pa nga motabang sa ilang pamilya ug sa susamang rason nga ang iyang minyoan nagagikan lamang sa pamilya nga simple.

Ang maong inahan mihimo ug paagi nga madaot ang reputasyon sa pangasaw-onon sa iyang anak lalaki, ug mibahad sa maong babaye nga ug magpadayon sila sa ilang anak kini iyang patagamtamon ug kalisod ug dili gayud magmalipayon.Ug ang babaye mibulag sa iyang anak lalaki. Ang iyang anak lalaki usa ka adlaw niana, nakit-an na lamang sa iyang kwarto nga gahikog ug wa nay kinabuhe.

“Mga misis! Hanggang kelan ba tayo pwede manghimasok sa buhay ng ating mga anak?” mao kana ang giingon ni tita Winnie Cordero sa iyang usa ka programa sa telebisyon. Atong mapamalandongan nga, dili tanan nga pamaagi sa paghigugma o pagatiman sa usa ka inahan ngadto sa iyang mga anak kanunayng sakto. Kini matawag na nga selfishness or self-centeredness kung wala nay freewill; paghatag sa iyang mga anak sa higayon na mohimo ug kaugalingong desisyon kung kini anaa na sa saktong edad, ug makat-on kung sila masayop ug mobangon pag usab sa ilang kaugalingon. Ang mga ginikanan gabay lamang, mogiya sa ilang pagkatawo samtang sila bata pa kay kung unsa ilang nakita ug inyong gitodlo samtang sila bata pa mamahimong mao kana ang ilang pagka tawo sa umaabot. Dili usab mayo nga ang tanang botang nga makalipay dinhing kalibotana mapalit, kay kung ang usa ka binuhat mahigugma dili kini magtanaw sa estado sa kinabuhe.

 

Share this Post:

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.kagay-an.com/crazy-fillings">
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram